• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Algemeen

  • Tijdens de wedstrijden c.q. trainingen mag er niet gerookt worden door alle leidinggevende personen op het speelveld.

  • Afmelden voor wedstrijden liefst zo vroeg mogelijk en in overleg met de leider. Voor senioren geld uiterlijk donderdag 21.00h. Daarna nog alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen zoals bijv.. ziekte, sterfgevallen en bevallingen.

  • Voor de train(st)ers en leid(st)ers binnen Constantia is het van zeer groot belang om te weten aangaande de gezondheid van de jeugdleden, b.v. last van astma, epilepsieaanval etc.Aan het begin van het seizoen zal dit door de train(st)ers en leid(st)ers gevraagd worden aan de jeugdleden van de teams.

  • Spelers van het 1e elftal mogen de dag voor een officiële wedstrijd van het 1e elftal niet elders voetballen.

  • Tijdens wedstrijden en trainingen mogen geen horloges of sieraden gedragen worden of andere attributen, welke gevaar opleveren voor de speler zelf en/of voor de tegenstanders.

  • Ingeval het tenue van de tegenstander te weinig afwijkt van het Constantia tenue om onderscheid te maken tussen de beide teams, dan dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor reserveshirts.Het eerste elftal vormt hierop een uitzondering. Zij spelen in uitwedstrijden met reserve shirts indien dit nodig is. Voor de senioren af te halen bij de kleding verzorger. Men dient tijdig andere shirts te vragen (ruim voor de wedstrijd).

  • Voor de jeugd liggen hesjes in de bestuurskamer of het ballenhok.

  • Meiden, welke in jongensteams spelen mogen t/m JO11 teams gezamenlijk omkleden & douchen, maar voor hogere teams zal dit afzonderlijk zijn. Hiervoor kan een sleutel van het scheidsrechterlokaal beschikbaar worden gesteld aan betreffende leider/trainer/speler.
   Mocht er eerder behoefte zijn afzonderlijk om te kleden en douchen kan dit natuurlijk besproken worden met de jeugdcommissie.

 • Afgelasten

  Kompetitie- beker- en vriendschappelijke K.N.V.B. wedstrijden gaan NIET DOOR bij een afgelasting door de K.N.V.B. van alle wedstrijden in Zuid II of afgelasting van het gehele Amateurvoetbal, leiders worden ALTIJD op de hoogte gebracht door de jeugdwedstrijdsecretaris.

  Wanneer voor Zuid II sprake is van afgelasting van categorie III vallen alle teams van Constantia hier onder. Het 1e en 2e elftal behoort bij categorie A. Alle andere teams bij categorie B. Het kan dus voorkomen dat het 1e en 2e elftal (cat. A) wel doorgaat terwijl de rest (cat. B)  is afgelast. Ook kan het voorkomen dat het algehele amateurvoetbal in heel Nederland is afgelast. Hieronder behoren ook alle teams van Constantia.

  Deze afgelastingen kan men vinden op Teletekst Pagina 603 en wordt middels een X aangegeven, indien alles afgelast is. Ook wordt vermeld  voor welke dag  de afgelasting is bedoeld. Dit kan voor zaterdag, zondag of voor beiden zijn. Er kunnen ook meerdere pagina's zijn.

  Vriendschappelijke- en oefenwedstrijden, welke niet door de K.N.V.B. Zuid II zijn vastgesteld, wordt door de consul van de thuisspelende vereniging bezien of er wel of niet gespeeld kan worden.

  Uiteraard kan ook de consul van W.V.V. Constantia zelf een of meerdere wedstrijden afgelasten. Dit kun je zien op de website en wordt bekend gemaakt middels sms-alert en email.

 • Werkwijze afgelasten

  De afgelastingen bij Constantia worden bepaald door de knvb-consul van Wanroij en heeft de doelstelling om dit voor trainingen uiterlijk 17.00u (indien mogelijk natuurlijk eerder) en wedstrijden van zaterdagochtend op vrijdag uiterlijk 19.00u en wedstrijden zaterdagmiddag uiterlijk 11.00u afgelast te hebben.

  Afgelastingen worden voor trainingen in de ‘trainingsavonden-app', waar alle trainers in zitten doorgegeven, waarbij dit direct ook op Voetbal.nl en de site komt te staan.

  Voor wedstrijden kun je dit direct zien op de app voetbal.nl en de site. Waar mogelijk proberen we de leider ook direct te informeren, maar als dit op de site afgelast staat, is dit definitief en mag dit ook door spelers al in de groepsapp geplaatst worden, zodat iedereen z.s.m. op de hoogte wordt gebracht.

 • ACCOMMODATIE

 • Ballenhok

  Alleen leiders/trainers/aanvoerders en de daartoe bevoegde personen mogen zich in het materialenlokaal begeven.
  Alleen bovenstaande doen uitgifte van trainingsmateriaal/ballen en intrapballen.
  Bovenstaande zorgen ervoor dat alle uitgegeven goederen weer op de goede plaats terugkomen.

 • Kantine

  Sporttassen dienen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst.
   
  Bij afgelastingen van wedstrijden, trainingen en ook in de winterstop kan gebruik worden gemaakt van de kantine voor spellen, instructies, spelregels etc.(in overleg met de kantinebeheerder).
  Uiteraard kan gebruik gemaakt worden van alle spellen, welke aanwezig zijn in de kantine, doch moet men ervoor zorgdragen, dat er niets vernield wordt.
   
  Train(st)ers kunnen op trainingsavonden op eigen initiatief gebruik maken van de kantine (in overleg met de kantinebeheerder).
  Het gebruik van de kantine voor het houden van feestavonden voor een elftal is toegestaan in overleg met de kantinebeheerder.

  Echter na het activistenfeest kunnen geen activiteiten meer worden gehouden, behoudens na overleg met de kantinebeheerder.

 • Kleedlokalen

  Elk elftal zorgt voor het schoon en goed achterlaten van de gebruikte kleedlokalen. 
  Ook die van de tegenstander.

  Na de training zorgt de trainer voor het afsluiten van douches en kleedlokalen en het doven van de verlichting zowel binnen als buiten.

  In de kleedlokalen mag niet worden gevoetbald.
  In de kleedlokalen mag geen alcoholische drank worden genuttigd.
  In de kleedlokalen mag niet worden gerookt.

  Bij trainingen/wedstrijden is men verplicht het gebruikte lokaal af te sluiten om diefstal te voorkomen.

  Bestuur/vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal/vernieling en/of zoekgeraakte spullen.

  De sleutel van het kleedlokaal bij wedstrijden is na betaling van borg (5 Euro)in de kantine verkrijgbaar.


  De kleedlokalen wordt minstens 1 x per week schoongemaakt door de hiervoor aangestelde persoon.
   
 • Materiaal

 • Algemeen

  Alle trainers gebruiken de aan hen en hun elftal toegewezen ballen/materialen.

   

  Alle trainers/leiders en/of aanvoerders zorgen ervoor dat tijdens de training of wedstrijd zoekgeraakte spullen/ballen weer terecht komen of geven dit door aan de materialenbeheerder of

  Mailen naar:

  onderhoud@constantiawanroij.nl

  Gebruik van de veldverlichting mag alleen volgens de daarvoor geldende voorschriften en beslist niet onnodig de verlichting laten branden.

  Voor de leid(st)ers van Constantia worden bij thuiswedstrijden een aantal intrapballen verstrekt voor het eigen team en ook voor de tegenstander, voor zover, dat deze geen ballen bij zich hebben.

  De intrapballen dienen voor het begin van de wedstrijd weer te worden ingenomen door de desbetreffende leid(st)ers en teruggeplaatst te worden in het materialenlokaal.

  De regeling van intrapballen is als volgt:

  Voor de senioren en junioren (JO19, JO17 en JO15) worden per elftal 2 ballen beschikbaar gesteld.

 • Verlichting trainingsveld

  De drukknop van de verlichting van het trainingsveld zit links om de hoek in het materialenlokaal.

  Vanaf 2023 zijn de trainingsvelden veld 2, 3 en 4, waarbij de achterste deel van veld 4 geen verlichting heeft i.v.m. plan Kattestraat en afspraken gemeente.

  Dus bij voldoende licht kan hier altijd getraind of voetbalt worden, maar bij het donker zal er geen verlichting zijn.

  De werking:

  Drukknoppen (LED-verlichting) bedienen op de betreffende kast in het ballenhok. Opmerking: Veld 2 heeft wedstrijd en trainingsverlichting (minder fel) en graag deze gebruiken zoals benoemd i.vm. duurzaamheid.

  Bij eventuele storing gelieve contact op te nemen met elektrotechnicus of zijn vervanger

  of mail naar: onderhoud@constantiawanroij.nl

 • Wedstrijd/ trainings benodigdheden

  Aan het begin van elk nieuw seizoen worden aan leid(st)ers/train(st)ers de navolgende zaken verstrekt:

  *      wedstrijdbal
  *      waterzak
  *      drinkflessen
  *      hesjes (in ballenrek)

   Aan het einde van het seizoen dienen alle bovenstaande attributen weer te worden ingeleverd.

 • Sponsorkleding

 • Coachjassen

  De club van 50 heeft Constantia groene coachjassen geschonken.

  De ter beschikking gestelde coachjas mag alleen tijdens activiteiten van Constantia gedragen worden, doch hiermee dient op een nette manier mee omgegaan te worden en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen jack.

  Uiteraard moet deze jas na beëindigen van de leiders/trainers loopbaan weer worden ingeleverd.

  Het beheer van deze coachjassen wordt uitgevoerd door de kledingcommissie en jassen zijn genummerd op persoonsnaam.


  Tijdens activiteiten voor Constantia mag gèèn andere kleding met sponsoropdruk gedragen worden.

 • Tenues

  Tijdens wedstrijden dient het Constantiatenue gedragen te worden, dat wil zeggen groen/geel shirt, groene broek, gele kousen en eventueel een groene slidingbroek (andere kleur is verboden) en de verplichte scheenbeschermers.
  Het tenue dient bij aanvang van de wedstrijd netjes schoon te zijn, schoenen gepoetst, shirt in de broek en de kousen omhoog.

  Het tenue wordt door de sponsor ter beschikking gesteld m.u.v. de sokken welke voor eigen rekening zijn.

 • Wassen kleding

  Jeugd:

  De te wassen shirts, broeken en kousen dienen netjes en gesorteerd te worden aangeleverd, wat precies wil zeggen dat:

  *     alle shirts met sponsornaam naar binnen gedraaid.
  *     alle mouwen volledig uit de shirts.
  *     alle sportbroeken omgedraaid.
  *     alle kousen niet omgedraaid, doch wel uiteen gerekt.
  *     alle eventuele schone shirts, broeken en kousen meewassen.
  *     alles netjes gesorteerd in spelerstas, inclusief het keeperstenue. 

  Het volledige tenue wordt wekelijks per toerbeurt gewassen door een der ouders van kinderen van het betreffende team.

  Senioren:

  Een seniorenteam zal ook zoals bij de jeugd de kleding wassen volgens wasbeurt verdeeld over de spelers. Als men iemand weet die dit voor hen wil uitvoeren, mag men dit zelf organiseren indien dit volgens de kledingregels uitgevoerd wordt.

 • Doelstellingen en kenmerken jeugd

 • Velden

  Trainingsvelden worden gebruikt volgens het van tevoren vastgestelde schema/rooster Wedstrijdvelden worden alleen gebruikt voor wedstrijden volgens een door de (jeugd)wedstrijdsecretaris vast gestelde indeling. 
  Beide indelingen hangen in de mededelingenkast bij de kleedlokalen.

  Het betreden van de velden mag alleen over de daarvoor aangelegde paden.


  Intrappen te allen tijde alleen op veld 3 of 4, op veld 1 en 2 is intrappen ten strengste VERBODEN. (verantwoording aanvoerder/leider). Alleen het 1elftal, VR1 en de JO19-1 mogen intrappen op veld 1 tijdens competitie en bekerwedstrijden.

  Veld 4 mag ook buiten de trainingen door de Wanroijse jeugd gebruikt worden mits er geen vernielingen plaats vinden.

  Het is verboden om in doelnetten en ballenvangers te zitten of te hangen. Bij vernielingen aan velden/netten en/of reclameborden enz. zal het bestuur streng optreden en desnoods aangifte doen bij de politie.

  Elk lid van Constantia heeft het recht om onbeperkt gebruik te maken van het trainingsveld (veld 4), buiten de vastgestelde trainingen.

   

  In de maanden juni en juli is sportpark "de Kwik" gesloten in verband met onderhoud van de velden