• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Taken Leiders en Trainers

 • Leiders

  Tijdens de wedstrijden mag er niet gerookt worden door alle leidinggevende personen en (reserve)spelers op het speelveld en in het kleedlokaal.

  DE TAKEN VAN LEID(ST)ERS:

   

  Opvoeding:

  -      Zorgt voor discipline in de groep, zoals het op tijd komen, gedragingen, woordspelingen etc.
  -      Zorgt voor een nette presentatie van het team, d.w.z. shirts in de broek, kousen omhoog, scheenbeschermers en gepoetste      voetbalschoenen.
  -      Zorgt voor een goede en prettige teamsfeer
  -      Heeft aandacht voor pesterijen.
  -      Heeft aandacht voor gebruik van alcohol en eventuele drugs bij jeugd.
  -      Zorgt voor een goede warming-up vòòr de wedstrijd.
  -      Heeft aandacht voor veiligheid, zoals het vastzetten van doelen, het voorkomen van gevaarlijke klimpartijen en het dragen van  sierraden.
  -      Brengt een correcte houding bij t.o.v. de wedstrijdleiding,eigen spelers en tegenstanders.
  -      Heeft aandacht voor hygiëne, zoals douchen na afloop van wedstrijden.
  -      Heeft aandacht voor schone kleding na afloop van de wedstrijd.
  -      Bij extreem koud weer zorgen voor een muts op en de jassen dicht (pupillen).
  -      Zorgt voor orde en netheid in het kleedlokaal:
         *     Kleren aan de kapstok c.q. in de sporttas. (pupillen).
         *     Douchespullen gereed laten leggen voor aanvang van de wedstrijd. (pupillen).
         *     Afval laten deponeren in de daarvoor bestemde bakken/emmers.
         *     Voetbalschoenen buiten het kleedlokaal uit laten kloppen.
         *     Schoonmaken van het kleedlokaal, evenals ook die van de bezoekers.
         *     Niet roken in de kleedlokalen.

  Organiseren:

  -      Regelt de ontvangst van de bezoekers en de eventuele aangewezen scheidsrechter met koffie en voorziet hen van de benodigde  informatie.
  -      Regelt de intrapballen bij thuiswedstrijden.
  -      Regelt indien nodig een afwijkend shirt bij thuiswedstrijden, wat men kan vinden in de bestuurskamer(jeugd) of bij de                kledingverzorgers (senioren).
  -      Regelt indien nodig het plaatsen en herplaatsen van speciale doelen.
  -      Regelt en verzorgt de wedstrijdleiding bij thuiswedstrijden, indien er geen scheidsrechter is aangewezen.
  -      Regelt de thee of ranja in de rust of na afloop voor de bezoekers, scheidsrechter en eigen team.
  -      Regelt de afsluiting van de kleedlokalen en zorgt ervoor, dat de waardevolle spullen veilig zijn opgeborgen.
  -      Regelt, dat er tijdens het douchen een leider aanwezig is of regelmatig een controle doet in het kleedlokaal.
  -      Regelt met ouders de "rijlijsten" bij uitwedstrijden.
  -      Regelt de afwikkeling van opgave en innen van bijdrages bij eventuele nevenactiviteiten.
  -      Zorgt voor het regelmatig reinigen van de drinkflessen, evenals de verzorging van de uitgereikte ballen per team.
  -      Voor eventuele avondwedstrijden dient men de sleutel van de accommodatie af te halen bij de Jeugdsecretaris of diens              vervanger.
  -      Zorgt ervoor, dat de jeugdspelers de fietsen op correcte wijze in de fietsenstalling plaatsen en zien erop toe, dat de ingang altijd  vrij toegankelijk blijft.

  Administreren:

  -      Het volledig en juist invullen van het wedstrijdformulier in de wedstrijdzaken app van de KNVB
  -      Inleveren van het wedstrijdformulier bij jeugdwedstrijdsecretaris voor jeugdteams en inleveren in de kantine of eventueel bij de  wedstrijdsecretaris senioren voor de seniorenteams.
  -      Verwerken van strafrapportformulieren bij rode of gele kaarten voor de spelers en evt. leiders.
  -      Administreren van de reserve rijbeurten van ouders bij uitwedstrijden.
  -      Tweemaal per seizoen van elke jeugdspeler een spelers-analyse-formulier invullen en inleveren op vastgestelde data bij de          technische kommissie. Dit geldt voor de junioren.
  -      Viermaal per seizoen een wedstrijdanalyseformulier invullen en inleveren op vastgestelde data bij de technische kommissie. Dit    geldt voor de junioren.

  Communiceren:

  -      Op positieve wijze uitdragen van Constantia.
  -      Op positieve wijze coachen van het team.
  -      Indien nodig regelmatig contact hebben met de jeugdcoördinator.
  -      Informeert ouders over procedures in algemeenheid.
  -      Overlegt met ouders over persoonlijke aangelegenheden van het jeugdlid en rapporteert dit aan de jeugdcommissie.
  -      Bezoekt alle te houden contactavonden voor leid(st)ers/train(st)ers.
  -      Volgt indien men dit wenst cursussen om zodoende het jeugdvoetbal binnen Constantia op een hoger niveau te plaatsen.
  -      Info omtrent cursussen etc. Deze is alleen te verkrijgen bij de jeugdcommissie.
  -      Tracht ook de algemene jaarvergadering van de voetbalvereniging te bezoeken.
  -      Bij extreme gevallen of problemen contact opnemen met de voorzitter van de jeugdcommissie.

 • Trainers

  Tijdens de trainingen mag er niet gerookt worden door alle leidinggevende personen en (reserve)spelers op het trainingsveld en in het kleedlokaal.

  DE TAKEN VAN TRAIN(ST)ERS:

  Trainen:

  -      Zorgt voor een goede voorbereiding van de training.
  -      Zorgt voor een goede indeling van de training.
  -      Zorgt voor voldoende afwisselende oefenstof.
  -      Houdt rekening met omstandigheden : motivatie spelers, weer, veld etc.
  -      Zorgt ervoor als eerste van de groep aanwezig te zijn d.w.z. 20 minuten vòòr aanvang training.
  -      Zorgt als eerste trainer ervoor, dat men de sleutels van de accommodatie bij zich heeft, welke opgehaald kunnen worden bij de jeugdsecretaris of zijn vervanger.
  -      Bij zoekraken van bal(len) gezamenlijk zoeken en indien men deze niet meer kan vinden, dan diezelfde avond contact opnemen de materialenverzorger of mail sturen

  Naar onderhoud@constantiawanroij.nl
  -      Zorgt ervoor, dat bij afgelastingen van training dit z.s.m. op de teamapp geplaatst wordt.

  Opvoeden:

  -      Zorgt voor orde en netheid in het kleedlokaal.
  -      Een trainer blijft in het kleedlokaal, terwijl de andere trainer alle trainingsspullen gereed zet.
  -      Kleding in de tas of aan de kledinghaken en alle douchespullen gereed leggen.
  -      Als de jeugd zich omgekleed heeft, blijft iedereen in het kleedlokaal om gelijktijdig over het pad te vertrekken naar het trainingsveld met in acht nemen van orde en discipline.
  -      Ook na afloop van de training alle materialen verzamelen en voor zover meenemen en ook nu weer gezamenlijk over het pad terug naar de kleedlokalen met in acht nemen van orde en discipline.
  -      Na afloop van de training eerst de gebruikte kleding in de tassen vòòrdat er van de douche- gelegenheid gebruik gemaakt wordt.(Pupillen).
  -      Zorgt ervoor, dat kinderen niet dezelfde kleren gebruiken na het douchen, terwijl men deze kleren ook gebruikt zijn bij de training.(Pupillen).
  -      Zorgt ervoor, dat bij vertrek de kinderen alle spullen bij zich hebben.
  -      Heeft aandacht voor de veiligheid van de spelers :
         *    Het verplicht dragen van scheenbeschermers bij de jeugd.
         *    Stimuleren van het voeren van verlichting op de fiets.
         *    Vòòrkomen van gevaarlijke klimpartijen in lichtmasten, dug-outs en doelen.
         *    Beperking in het dragen van sierraden c.q. kettingen.
  -      De train(st)er verlaat als laatste het kleedlokaal, nadat het ordelijk is schoongemaakt en neemt de eventuele achtergebleven kleding mee, maakt het licht uit en sluit de deur en laat de sleutel in de binnendeur zitten.
  -      De laatste train(st)er sluit tevens de buitendeur en brengt de betreffende sleutels terug naar de jeugdsecretaris of diens vervanger.
  -      de laatste train(st)er zorgt ervoor, dat de lichtinstallatie gedoofd wordt.
  -      Zorgt voor discipline ten aanzien van :
         *     Het op tijd komen van spelers, 15 minuten vòòr aanvang aanwezig.
         *     De gedragingen en woordspelingen van leden.
         *     De gebruikte materialen in juiste staat en aantallen terugbrengen.
         *     Het uitvoeren van een goede warming-up.
         *     Het uitvoeren van de opgedragen trainingsstof.
  -      Zorgt voor een goede teamgeest en aandacht voor afwijkend gedrag.

  Communicatie:

  -      Onderhoud contact met de begeleiding van het betreffende team.
  -      Onderhoud contact met de technische commissie.
  -      Maakt samen met de begeleiding een spelersanalyse.
  -      Een juiste afstemming met de desbetreffende leid(st)ers aangaande toe te passen disciplinaire straffen voor spelers.
  -      Bezoekt alle te houden contactavonden voor leid(st)ers/trainers.
  -      Volgt indien men dit wenst cursussen om zodoende het jeugdvoetbal binnen Constantia op een hoger niveau te plaatsen.
  -      Informatie over cursussen etc. is alleen te verkrijgen bij de jeugdcommissie.
  -      Tracht ook de algemene jaarvergadering van de voetbalvereniging te bezoeken.