• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Namens het bestuur wil ik u bij deze uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 25 september 2023, aanvang 20.00 uur in de kantine. Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

  Agenda:

  1. Notulen algemene ledenvergadering van 26 september 2022;

  2. Jaarverslag seizoen 2022/2023;

  3. Financieel verslag seizoen 2022/2023;

  4. Contributie vaststelling.;

  5. Vooruitblik komend seizoen;

  6. Vaststelling begroting seizoen 2023/2024;

  7. Verkiezing bestuur en kascommissie;

  8. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur;

  9. Rondvraag;

  10. Visie van de hoofdtrainer ‘ons urst’: Osama Arrogi.

  Het financiële verslag ligt op 25 september van 19.15 u. tot 19.50 u. ter inzage in de bestuurskamer.

  Indien u verhinderd bent vragen wij u om schriftelijk via e-mail af te melden tot uiterlijk 24 september bij secretaris Carmen Wientjens, middels secretariaat@constantiawanroij.nl

  Hoogachtend en met vriendelijke groet,

  Marco Verheijen, Voorzitter W.V.V. Constantia.