• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Algemeen

  Het clubhuis speelt een belangrijke rol binnen de vereniging. 


  Het is de centrale ontmoetingsplaats voor sporters, ouders en supporters. In het weekeinde is het er meestal een drukte van belang. 
  Van 's-ochtends vroeg tot aan het begin van de avond vindt iedereen er de mogelijkheid voor een hapje en een drankje. 
  Doordeweek is het clubhuis op de donderdag geopend. 

  De kantinebeheerder heeft de belangrijke taak om er zorg voor te dragen dat de bezoekers niets tekort komen. Samen met zijn kantinemedewerkers wordt zorg gedragen voor de interne mens. 

  Regelmatig worden er speciale activiteiten georganiseerd door diverse comités. 
  Zo konden bezoekers het afgelopen seizoen genieten van ondermeer: 
  - Kerstkienen 
  - Voetbalkwis
  - Nieuwjaarsreceptie 
  - Activistenfeest 

  Het clubhuis is uiterst modern ingericht en voorzien van alle gemakken. 
  We zijn klaar voor de toekomst.

 • Diverse bepalingen

  ROKEN

  Vanaf 1 juli 2008 mag er in sportkantines niet meer gerookt worden en dus ook niet meer in het clubhuis van Constantia. Op het terras mag wel gerookt worden mits een van de zijkanten volledig geopend is.Tijdens de wedstrijden c.q. trainingen mag er niet gerookt worden door alle (leidinggevende) personen op het speelveld.

  In kleedlokalen, evenals in auto's, die het vervoer regelen is roken niet toegestaan.

  ALCOHOL

  Gebruik van alcohol door personen beneden 18 jaar is absoluut niet toegestaan.

  Bij twijfel zal ons kantinepersoneel om je identiteit bewijs vragen

  Door de KNVB is de ordemaatregel "verkoop van dranken" afgekondigd.


  Deze maatregel luidt:

  Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
  Indien de club van de desbetreffende gemeente een vergunning heeft voor een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/ genuttigd, mits deze ook zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.


  De KNVB kent geen gedoogbeleid meer in deze en overtredingen worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. In het uiterste geval kan het leiden tot punten vermindering voor het eerste elftal.

 • EHBO

  Draagbaar, dekens, sleutels v.d. poort, hesjes en E.H.B.O.-koffer is te vinden in de E.H.B.O.-kast in de gang grenzende aan de kantine. 
  IJszakken in de koelkast in het ballenhok.


  Telefoonnummer van de huisartscentrale is te vinden in de Bestuurskamer.

 • Kantine

  Aan personen jonger dan 18 jaar wordt absoluut geen alcohol geschonken. Dit is ter verantwoording van de leiders/trainers, ouders en het kantinepersoneel.

  Achter de bar is alleen plaats voor kantinepersoneel dus verboden voor alle andere aanwezigen.
  Alle senioren kunnen door de kantinebeheerder elk seizoen volgens schema ingeroosterd worden voor een kantine dienst.
  Het gebruik van de aanwezige apparaten moet volgens de daarbij behorende voorschriften gebeuren. Deze apparaten dienen na gebruik allemaal grondig gereinigd te worden (denk aan eventuele keuringen door de keuringsdienst).

  Het gebruik van alcohol door het kantinepersoneel moet tot het uiterste beperkt blijven. (zie ook het bestuursreglement dat in de kantine aanwezig is).
  Het schoonhouden van de kantine wordt minstens 1x per week gedaan door onze interieurverzorger.

  Gebruik uitsluitend de door de HACCP voorgeschreven middelen voor het reinigen van de tafels, de bar, de toiletten en de keuken.
  Let goed op de voorgeschreven openingstijden en wijk hier niet vanaf (zie bestuursreglement).

  Na afloop van elke activiteit dient uiteraard de kantine goed afgesloten te worden en de sleutel en het geld te worden afgegeven bij de penningmeester.

 • WVV Constantia heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk voor onze club. Daarom werken we volgens de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. WVV Constantia werkt structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.

 • Openingstijden

   

  De kantine is geopend op

  Donderdag 19.30 - 23.00
  Zaterdag 08.00 - 21.00
  Zondag 09.00 - 19.00

  en natuurlijk bij thuiswedstrijden die door de week gespeeld worden en andere door Constantia georganiseerde evenementen.  Bij afgelastingen van wedstrijden, trainingen en ook in de winterstop kan gebruik worden gemaakt van de kantine voor spellen, instructies, spelregels etc.(in overleg met de kantinebeheerder).

  Uiteraard kan gebruik gemaakt worden van alle spellen, welke aanwezig zijn in het jeugdhonk, doch dient men ervoor zorg te dragen, dat er niets vernield wordt.
  Train(st)ers kunnen op trainingsavonden op eigen initiatief gebruik maken van de kantine (in overleg met de kantinebeheerder). 

  Het gebruik van de kantine voor het houden van feestavonden voor een elftal is toegestaan in overleg met de kantinebeheerder. 

  Echter na het activistenfeest kunnen geen activiteiten meer worden gehouden, behoudens na overleg met de kantinebeheerder.