• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Technische Commissie beleid

 • Een technisch beleid behoord mee te gaan met de tijd. 
  Zo is in 2011 een Voetbalontwikkelingsplan voor W.V.V. Constantia gepresenteerd welke weer als basis had het Jeugd ontwikkelingsplan welke in 1997 opgezet was. 
   
  Het Voetbalontwikkelingsplan had een hoog percentage voetbaltechnische onderwerpen en in minder mate een volledig uitgewerkt beleid. 
  Het beleid welke opgenomen was voldeed in hoofdlijnen, maar was niet specifiek genoeg. 

  Toch hebben we het hier al die jaren mee kunnen doen, vooral omdat de beleidsmakers ook diegenen waren die voor de uitvoering moesten zorgen. 
  Het bleek nadat deze mensen deze functie niet meer invulden er echter steeds meer onderwerpen waren die of niet duidelijk waren of voor verschillende uitleggen op te pakken waren. 

  Na de jaarvergadering in 2020 heeft het hoofdbestuur de Technische Commissie de opdracht gegeven om een uitgebreider beleid op te zetten welke alle aspecten duidelijk en volledig beschrijft. 

  Het oude beleid heeft als basis gediend. 
   
  Het Technisch beleidsplan van W.V.V. Constantia beoogt aan iedereen die binnen de vereniging een taak heeft op het gebied van voetbalzaken inzicht te verschaffen in structuren, taken en verantwoordelijkheden op voetbaltechnisch gebied. Daarnaast dient dit plan kaders te creëren, waarbinnen het bestuur en de Technische Commissie besluiten kunnen nemen. Het plan kan vooral worden gezien als een praktisch naslagwerk. 

   

  Het Technisch beleidsplan kan te allen tijde worden aangepast aan nieuwe inzichten, zodat het actueel blijft. Het plan staat ter inzage op de website en is op te vragen bij de secretaris. 

  Het hoofdbestuur van W.V.V. Constantia heeft het Technisch beleidsplan op 15 april 2024  bekrachtigd. 

  Bekijk hier het TC Beleidsplan