• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Kleding leverancier

 • Mogelijkheden tot sponsoring bij W.V.V. Constantia

  Sponsoring en naamsbekendheid

  Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid.

  W.V.V. Constantia concentreert zich voornamelijk op bedrijven die zich bevinden in de eigen regio. Dat kunnen landelijke organisaties zijn op het gebied van consumenten, en afnemers van diensten binnen eigen regio. De grootste potentie is evenwel te vinden in plaatselijke ondernemers.

  Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid, doch ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio.
  Publiciteit betekend voor bedrijven een vergroting c.q. handhaving van de naamsbekendheid.

  Sponsoring en het beleid van de vereniging

  Het beleid is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen worden benut ten gunsten van alle leden van de vereniging.

  Overigens betekent het zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor alleen, een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren, dat niet zou kunnen. 

  Soorten sponsoring

  • Hoofdsponsor
  • Kleedkamersponsor
  • Kledingsponsor
  • Bordsponsor
  • Banner op de website van W.V.V. Constantia
  • Banner op de TV's in de kantine
  • Donateur van W.V.V. Constantia (Club van 50)
  • Sponsoring van een activiteit
  • Sponsoring van goederen
  • Club van 50

   SPONSORCOMMISSIE

  Bij W.V.V. Constantia is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid. Deze commissie bestaat uit 5 leden, die u en uw bedrijf van dienst zullen zijn. De Sponsorcommissie bestaat uit:

  Toon Arts
  Henk van Haren
  Harrie Huggers
  Willem Reijnen
  Mark van der Straaten                  

  U kunt zich wenden tot bovenstaande personen met alle vragen of mogelijkheden met betrekking tot sponsoring bij W.V.V. Constantia, of een mail versturen naar sponsor@constantiawanroij.nl

  W.V.V. Constantia heeft gezien de historische ontwikkeling een goede naam en een grote achterban opgebouwd.         

  Wij denken dat u precies in de roos prikt door onze vereniging als sponsor te kiezen. Constantia is een stabiele vereniging die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. 
  Bij ons staan sportiviteit en prestatie hoog in het vaandel, zoals ook bij uw bedrijf het geval zal zijn.