• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Nieuwsberichten kunstgras

 • Feit of fabel over kunstgras

  26 oktober 2019

  Blessures

  Krijg je van voetballen op kunstgras meer blessures? Nee, dat is een fabel. Diverse internationale onderzoeken laten zien dat er geen verschil is in het aantal blessures door te spelen op kunstgras of natuurgras.

  Onderhoud

  Ook kunstgras heeft onderhoud nodig. Wekelijks moet het veld geborsteld worden en korrels bijgevuld. Bladvrijhouden is bij kunstgras belangrijker dan bij natuurgras.

  Andere voetbalverenigingen

  Een aantal verenigingen zijn bezocht. Na een korte gewenningsperiodes is men positief over gebruik van kunstgras. Door de mogelijke hogere belastinggraad blijft de kwaliteit van de andere natuurgrasvelden ook beter. Geen extra blessures.

  KNVB, bijeenkomst 23 oktober bij WVV Constantia

  Kunstgras past binnen de visie van KNVB, voor wedstrijd- en/of trainingskunstgras. In de toekomst zal dat niet wijzigen en gaat het zeker niet verbieden. Het biedt meer kansen als voetbalvereniging in de dorpsgemeenschap. Met kunstgras wordt er minder afgelast en kan er in de winter, maar ook in de zomermaanden altijd gevoetbald worden (of ander multifunctioneel gebruik). (extreem winterweer uitgesloten)

 • Kunstgras en W.V.V. Constantia

  19 oktober 2019

  In de Algemene Leden Vergadering van 23 september j.l., is het onderwerp ‘Kunstgras en WVV Constantia’ aan de orde geweest. Ditomdat er een gemeenteraadsvoorstel is om een aantal voetbalverenigingen  (DSV, Excellent en WVV Constantia) binnen de gemeente Sint Anthonis te voorzien van kunstgrasvelden. In de ALV heeft een interactieve discussie plaatsgevonden over dit onderwerp, waarbij diverse vragen zijn gesteld, meningen zijn gegeven en een aantal voor- en nadelen zijn benoemd. Uiteindelijk is besloten dat er meer informatie nodig is voor een ieder om een goed besluit te kunnen nemen en dan een extra ALV bij elkaar te roepen. Door het hoofdbestuur is gevraagd om dit samen met een aantal vrijwilligers op te pakken in de maanden september/oktober. Dit omdat het raadsvoorstel dit jaar nog op de agenda komt.

   

  Inmiddels is een werkgroep geformeerd bestaande uit: Rob Selten, Harrie Huggers, Jan van den Broek, Erik Hendriks en Jan Pluk/Mark van der Straaten en Marco Verheijen. Zij zijn vlot gestart met op diverse manieren informatie te verzamelen, zoals het voorbereiden van een enquete onder de leden , contact leggen met de KNVB, het bezoeken van andere verenigingen met kunstgras, etc..

   

  De extra ALV staat (onder voorbehoud!) voor dinsdag 5 november 2019, 21.00 uur op de planning. Hou die datum alvast vrij.