• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Aanvraag wedstrijden/toernooien

  Speciale verzoeken vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
  Wanneer er vanuit de leiding of spelers speciale verzoeken komen om tegen bepaalde teams te spelen of bij een bepaalde vereniging eens op toernooi te gaan, dan kunnen deze wensen geuit worden bij de (jeugd)wedstrijdsecretaris.

  Beschikt men over een naam met telefoonnummer van de tegenpartij, dan verneemt de wedstrijdsecretaris dit graag, zodat hij/zij die afspraken kan maken.

  Er is één belangrijke stelregel:

  Maak nooit zelfstandig afspraken met tegenstanders omtrent het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien!

  De (jeugd)wedstrijdsecretaris is de enige persoon, welke kan beoordelen of de wens uitgevoerd kan worden i.v.m. eventueel lopende afspraken.

  Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, kunnen er veel wensen gerealiseerd worden binnen Constantia.

 • Wedstrijdsoorten

  Er kunnen diverse soorten wedstrijden worden vastgesteld voor de diverse teams.

  • In eerste instantie kennen we alle officiële wedstrijden, welke door de K.N.V.B. Zuid II worden vastgesteld, wedstrijdformulieren dienen ingevuld te worden voor alle elftallen.
  • De zeventallen hoeven alleen de uitslag door te geven, bij de mini’s worden geen uitslagen doorgegeven.
  • Daarnaast kunnen ook wedstrijden worden vastgesteld door de vereniging zelf, wanneer er geen K.N.V.B.-wedstrijden vastgesteld zijn.
   Dit zijn de normale vriendschappelijke wedstrijden, die in het wedstrijdprogramma aangeduid worden met (VRIEND) en hiervoor behoeven geen wedstrijdformulieren te worden ingevuld.
   Wèl de uitslag doorgeven aan (jeugd)wedstrijdsecretaris.
 • Vervoer

  Vervoer bij uitwedstrijden en officiële activiteiten van Constantia
  Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld via de rijlijsten.
  Hierop staat vermeld bij welke wedstrijd iedere ouder geacht wordt te gaan rijden.

  In auto’s die het vervoer regelen is roken niet toegestaan.
  Indeling kinderen in auto’s; per auto geldt:
  3 kinderen op de achterbank ( naar gelang er gordels aanwezig zijn
  Kinderen groter dan 1.50m mogen op de voorbank.

  Heeft iemand een familieauto/bestelbus dan naar gelang er gordels aanwezig zijn.

  Vertrek pupillen (JO11 en JO9 zeventallen) en mini’s vanaf het kerkplein, de mini's (JO7)worden bij terugkomst thuisgebracht.
  Vertrek junioren (inclusief JO13-elftal) en senioren vanaf het Giessenplein.

 • Boete

  Voor elke registratie (gele of rode kaart), die een speler, leid(st)er, train(st)er of assistent scheidsrechter ontvangt, wordt door de K.N.V.B. aan het betreffende lid een boete (administratiekosten) opgelegd. Deze moet middels de vereniging worden voldaan aan de KNVB.
  Een (eventuele) schorsing ontvangt de betrokkene rechtstreeks schriftelijk van de K.N.V.B. Zuid II. Ook de secretaris van de vereniging ontvangt een kopie.
   
   
  Elke boete voor een speler/ leid(st)ers/ train(st)ers of assistent scheidsrechter, n.a.v. een rode of gele kaart komt geheel voor rekening van de betreffende persoon.

  Deze maatregel geldt voor alle Constantia leden.
  Betaling dient onmiddellijk na het eerste verzoek van de penningmeester te geschieden.

 • Wedstrijddag

  • De leider is op tijd aanwezig (10 minuten voor dat de spelers komen)
  • Spelers zijn aanwezig op afgesproken tijdstip per wedstrijd
  • Opvangen van de leider(s) van de tegenstander gebeurt door 1 van de leiders
  • Er is koffie voor leiders (Constantia en tegenstander) voor en na de wedstrijd
  • Thuiswedstrijden worden zoveel mogelijk gefloten door juniorenscheidsrechters (JO15 t/m JO11)
  • De JO9 t/m JO13-jeugd krijgen limonade na de wedstrijd, Constantia JO19 t/m JO15 krijgen thee tijdens de rust
  • De leider(s) zet zelf de goaltjes/goals klaar (kijk op schema bij kleedlokalen)
  • Loop gezamenlijk naar het wedstrijdveld; tot dat moment in het kleedlokaal houden, of zorgen dat spelers bij elkaar blijven (warming up op veld 4)
  • NIET LATEN RONDRENNEN (ORDE HOUDEN)
  • De kleding wordt netjes in de tas meegegeven na de wedstrijd
  • Bij W.V.V. Constantia geldt verplicht douchen (badslippers worden geadviseerd vanwege hygiene)
  • Sleutels kleedlokaal kan men verkrijgen in de kantine
  • Warming Up verplicht voor de wedstrijd
  • De "kleine goaltjes /goals" dienen na de wedstrijd teruggeplaatst te worden op de daarvoor bestemde plaats.
  • Houd dug-outs schoon, laat geen rotzooi achter.
  • Er mag geen glaswerk meegenomen worden naar de sportvelden.
  • Geen stoelen/tafels uit de kantine mee naar de sportvelden.
  • Handen schudden of elleboog voor én na de wedstrijd
  • Voor teams zonder scheidsrechter, maar spelbegeleider, ervoor zorgen dat uitslag ingevuld wordt door wedstrijdcoordinator in wedstrijdzakenapp.
 • Dispensaties jeugd

  Slechts met dispensatie verleend door de K.N.V.B. Zuid II is het mogelijk om uiterlijk 1 jaar langer in een lagere categorie uit te komen.
  Dit geldt alleen voor de teams JO19 t/m JO11 en bij de JO9-pupillen is slechts bij hoge uitzondering een dispensatie mogelijk.

  In algemeenheid geldt bovendien, dat per team maximaal drie (3) spelers met dispensatie per leeftijdscategorie mogen uitkomen.
  Bij 7-tallen zijn maximaal twee (2) spelers met dispensatie toegestaan. 


  Hantering leeftijdsgrenzen jeugd:

  Een speler mag onbeperkt in hogere teams uitkomen, doch de stelregel van Constantia is echter, dat spelers in principe uitkomen in die groep op grond, waartoe men op basis van leeftijd behoord. 

  Afwijkingen hierop worden slechts toegepast bij uitzonderlijk talentvolle spelers, waarbij het door de Technische Commissie voor de ontwikkeling van de speler beter wordt geacht, wanneer deze in een hogere leeftijdsgroep speelt. 

  Ook wanneer er in een hogere groep een tekort is aan spelers en in de eigen groep sprake is van een overschot kan door de jeugdcommissie in overleg met de Technische Commissie besloten worden om vervroegd over te gaan.

 • Speelvormen O8 t/m O12

  Informatie over de speelvormen O8, O9 en O10 is te vinden op de site van de KNVB. 

  Hieronder een link waar gedetailleerde uitleg gegeven wordt.

  Onder 8, 9 en 10 | KNVB

  Informatie over de speelvormen O11 en O12 is ook te vinden op de site van de KNVB en hieronder de link hiernaar toe.

  Onder 11 en Onder 12 | KNVB

 • Met de invoering van het DWF is het niet meer nodig om te werken met het papieren wedstrijdformulier. De scheidsrechters van W.V.V. Constantia en de scheidsrechterbegeleiders kunnen via SportLink de Digitale Wedstrijdformulieren invullen.
                              

  Voor noodgevallen als gevolg van bijvoorbeeld internet- en computerstoringen bij Sportlink of bij de vereniging, stelt de KNVB digitaal een noodformulier ter beschikking. Dit formulier is een PDF-bestand, dat digitaal is in te vullen met Adobe Reader en vervolgens gemaild kan worden aan de KNVB*.

  Ook is het mogelijk het formulier te printen, in te vullen en per post toe te sturen. Als je nu nog in bezit bent van papieren formulieren, kun je deze ook gebruiken in noodgevallen.   Deze werkwijze geldt ook voor de zaalvoetbalcompetities (Ere- en eerste divisie), die werken met het DWF.  

  Het bestand is altijd beschikbaar op knvb.nl en in de Online Bibliotheek, maar de KNVB adviseert om het bestand ook ergens zelf op te slaan (digitaal en geprint) zodat het altijd beschikbaar is bij bijvoorbeeld technische problemen.

  *stuur het noodformulier veldvoetbal (zie boven) naar: zuid2-competitie-veld@knvb.nl