• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier welke u onderin kunt vinden waarbij gelijktijdig inschrijfgeld moet worden voldaan.

  De pasfoto kan men zelf toevoegen via de voetbal.nl app of mailen naarledenadministratie@constantiawanroij.nl
  Al vanaf 0 jaar kan men zich aanmelden als lid van Constantia.

  Jeugdspelers kunnen zich voor 1 mei aanmelden en worden dan meegenomen met de teamindeling voor het volgende seizoen (september t/m juni). Aanmelden kan gedurende het gehele jaar gedaan worden, echter de mogelijkheid tot meetrainen in welk team en vanaf welke datum wordt beslist door de technische commissie. Deze commissie kan uitzonderingen maken om gedurende het jaar te teams te completeren en men dus eerder kan meetrainen cq wedstrijden spelen.


  Ieder lid is verplicht om bij verhuizing zijn nieuwe adres/telefoonnummer schriftelijk door te geven aan de secretaris door een mail te sturen naar secretariaat@constantiawanroij.nl

  Voetballen kan men bij Constantia vanaf de dag waarop de 5-jarige leeftijd bereikt is. Vanaf 4 jaar mag men meetrainen.

  Er mag altijd kostenloos 3 keer meegetraind worden zonder verplichtingen, hierna kan men lid worden. De JO7-pupillen mogen het eerste jaar gratis meespelen en trainen, echter zij betalen wel het inschrijfgeld.

  Aanmelden nieuw lid

 • Afmelden

  Afmelden als lid kan via ledenadministratie@constantiawanroij.nl

  Verplichtingen t.a.v. eventuele achterstallige contributie, inlevering van kleding etc. dienen gelijktijdig nagekomen te worden. 

  Afmelden kan in principe alleen aan het einde van het seizoen en moet vóór 1 mei gebeurd zijn daar er anders weer contributie verplichting is.

 • Algemeen

  Elk lid van Constantia (met uitzondering van ereleden en actieve niet voetballende leden) is verplicht om contributie te betalen, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

  De contributie dient uiterlijk 1 oktober van het jaar bij Constantia op de rekening te staan, het liefst middels een machtiging.

  De teams zijn in navolgende categorieën onderverdeeld:

  Senioren

  Spelers, die op 1 januari 19 jaar of ouder zijn.
     
  JO19-junioren Spelers, die op 1 januari 18 of 17 jaar oud zijn.
  JO17-junioren Spelers, die op 1 januari 16 jaar oud zijn.

  JO15-junioren

  Spelers, die op 1 januari 14 jaar oud zijn.

     

  JO13-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 12 jaar oud zijn.

  JO12-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 11 jaar oud zijn.

  JO11-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 10 jaar oud zijn.

  JO10-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 9 jaar oud zijn.

  JO9-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 8 jaar oud zijn.

  JO8-pupillen

  Spelers, die op 1 januari 7 jaar oud zijn.

     

  JO7-pupillen (Mini's)

  Spelers, die op 1 januari 6 of 5 jaar oud zijn.

         

  Peildatum geldt voor het lopende seizoen. 
   

  Contributie

  • Inschrijfgeld        € 10,=
  • Rustende leden  € 30,=
  • Pupillen+Mini's   € 70,=
  • Junioren             € 80,=
  • Senioren            € 130,=


  Broek en shirt, eventueel met sponsor opdruk, worden door de vereniging verstrekt en blijven eigendom van Constantia. De sokken kan het lid kopen in het clubhuis.

  Wanneer een lid te kampen heeft met een langdurige ziekte of blessure en men hierdoor minder dan de helft van de wedstrijden heeft gespeeld, dan ontvangt hij/zij een gedeelte van de betaalde contributie terug.

  De beoordeling is per seizoen.

  Het lid dient zelf schriftelijk een verzoek in te dienen bij de penningmeester uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen.

  Ieder lid is verplicht om bij verhuizing zijn nieuwe adres/telefoonnummer schriftelijk door te geven aan de secretaris.

 • Overschrijven

  Overschrijvingen naar andere verenigingen moeten bij de KNVB vóór 1 juni zijn aangevraagd.

  Overschrijvingen kunnen aangevraagd worden bij ledenadministratie@constantiawanroij.nl en wordt alleen verleend als eerst alle verplichtingen zijn nagekomen, zoals contributies, inlevering van kleding et cetera.
  Hierna meldt men zich bij de nieuwe club, die de overschrijving aanvraagt bij de KNVB Zuid II.

  Overschrijvingen van een andere vereniging naar Constantia gaan via de vereniging waar men vandaan komt. 
  De aanvraag moet vóór 1 juni bij de KNVB binnen zijn. Hierna dient men zich te melden bij de ledenadministratie die vervolgens zorgt voor afwerking.

 • Spelerspas

  Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds 1 januari 2007 over een spelerspas, behalve E- en F-pupillen.
  De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, het relatienummer, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen.

  De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve werking. Ongerechtigde spelers vallen door de mand en kunnen niet spelen. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort.

  Ingebruikname spelerspas 

  Als een speler geen pas bij zich heeft, is hij of zij niet speelgerechtigd.

  Sinds 1 januari 2007 geldt namelijk geen pas = niet spelen. Deze persoon mag op dat moment dus niet meespelen tijdens de wedstrijd. De pas moet overigens niet alleen voorafgaand aan de wedstrijden worden getoond. Tijdens een tuchtzaak moeten leden ook de pas kunnen overleggen.

  Scheidsrechters

  Scheidsrechters nemen, evenals de (bege)leiders, een belangrijke rol in bij de controle van de spelerspassen.

 • Verzekering

  Ongevallenverzekering (KNVB)

  Ieder lid van Constantia is als K.N.V.B.-lid verzekerd tegen kosten welke voortvloeien uit ongevallen tijdens elke activiteit die Constantia organiseert incl. de reis van en naar uitwedstrijden.

  Er is slechts sprake van een aanvullende verzekering, die alleen zal uitkeren, wanneer lopende verzekeringen niet in betreffende gevallen voorzien.

  Belangrijk is, dat in voorkomende gevallen zo snel mogelijk na de gebeurtenis een verzekeringsformulier ingevuld en verstuurd wordt. Dit moet in overleg met de secretaris.

  Ook in twijfel gevallen is het raadzaam aangifte te doen.

  Het is verstandig (maar niet noodzakelijk) om ongevallen tijdens de wedstrijden met eventueel bezoek aan ziekenhuis of arts, ook te vermelden op het wedstrijdformulier met naam, relatienummer en de mogelijke aard van de blessure.

  Vrijwilligersverzekering (Gemeente Sint Anthonis)

   
  Wat is het?

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

   
  Hoe werkt het?

  Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet bent u verzekerd.