• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Uitnodiging jaarvergadering W.V.V. Constantia

  12 sep 2021
 • Namens het bestuur wil ik u bij deze uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  Deze wordt gehouden op maandag 27 september a.s. aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

  De uitnodiging, agenda en de notulen van voorgaande ledenvergaderingen kunt u hier vinden.

  Hoogachtend en met vriendelijke groet,
  Marco Verheijen, Voorzitter W.V.V. Constantia.