• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Namens het bestuur wil ik u bij deze uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  Deze wordt gehouden op maandag 26 september 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine.
  Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

  Agenda:
  1. Notulen algemene ledenvergadering van 27 september 2021;
  2. Jaarverslag seizoen 2021/2022;​
  3. Financieel verslag seizoen 2021/2022;
  4. Contributie vaststelling.;
  5. Vooruitblik komend seizoen;
  6. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023.;
  7. Verkiezing bestuur en kascommissie​;
  8. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur;
  9. Rondvraag​;
  10. Visie van de hoofdtrainer ‘ons urst’: Adrie van Roosmalen.

  Het financiële verslag ligt op 26 september van 19.15 u. tot 19.50 u. ter inzage in de bestuurskamer.


  Hoogachtend en met vriendelijke groet,
  Marco Verheijen, Voorzitter W.V.V. Constantia.