• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Informatiebrief senioren trainingsavond donderdag                                  juli 2020

  Sinds 2 seizoenen hebben we een overbezetting van de trainingsvelden op de donderdagavond. Dit komt doordat we een tweede vrouwenteam hebben, een grote herenselectie en een goede trainingsopkomst bij de seniorenelftallen. Het knelpunt beperkt zich tot ca. 1 uur overlap op die donderdagavonden.

  Afgelopen seizoen hebben we een aantal opties onderzocht:

  • 1 Gebruik maken van velden bij Menos in Landhorst
  • 2 Tijdelijke verlichting op een deel van veld 2
  • 3 Vaste verlichting op veld 2 (nieuw)
  • 4 Vaste verlichting op veld 2 gebruikt
  • 5 Andere trainingschema van teams op veld 2
  • 6 Andere trainingsavond voor bepaalde teams
  • 7 Kunstgrasveld met nieuwe verlichting
  • 8 Gebruik veld 2 bij zomertijd (t/m oktober, vanaf eind maart)

   

  Het probleem speelt zich met name af in de periode november t/m maart, in de wintertijd. De periode daarbuiten kan op donderdagavond gebruik gemaakt worden van veld 2 (de doelgebieden moeten daarbij worden ontzien). Het gaat dan uiteindelijk om netto ca. 15 avonden (incl. afgelastingen), waarbij er een probleem-overlap in trainingen is van ca. 1 uur per avond. Het gaat dus om ca. 15 uur trainingsveldgebruik per jaar.

   

  Toelichting op de diverse alternatieven.

  • 1 Gebruik maken van velden bij Menos in Landhorst

  De verlichte velden zijn op donderdagavond ook bezet bij Menos; wel zijn de velden op de andere avonden beschikbaar; het idee is hiervan op sommige dinsdagavonden gebruik te gaan maken; bijvoorbeeld als de velden door het slechte weer overbelast dreigen te raken of als de trainingen voor de selecties afgelast worden in Wanroij en/of bij oefenwedstrijden van de selecties (onder 23)

  • 2 Tijdelijke verlichting op een deel van veld 2

  Een tweetal avonden is geëxperimenteerd met tijdelijke verlichting op veld 2. Dit bleek naar de mening van de senioren te weinig licht te geven.

  • 3 Vaste verlichting op veld 2 (nieuw)

  Investering in nieuwe LED-verlichting kost ca. € 25.000,-, uitgaande van 30% BOS subsidie. Dit is een fors bedrag, voor ca. 15 uren per jaar knelpunt die hiermee opgelost worden. Gezien de coronatijd met een verliesgevende begroting van afgelopen seizoen hebben we dit stop gezet voor dit moment.

  • 4 Vaste verlichting op veld 2 gebruikt.

  Dit is onderzocht, uitgaande van  oude/conventionele armaturen bij gebruikte masten bij uitvoering eigen werkzaamheden naar schatting  ca. € 3000,-.  (met LED armaturen naar schatting € 20.000,- na subsidie) Vraag hierbij is de kwaliteit van de gebruikte masten en de zelfwerkzaamheid. Gezien de coronatijd met een verliesgevende begroting van afgelopen seizoen hebben we dit stop gezet voor dit moment.

  • 5 Ander trainingschema op donderdagavond en gebruik van veld 2 in de zomertijdperiode; geen oefenwedstrijden op donderdagavond, wel op dinsdag, met gebruik van veld Landhorst. (alleen in de wintertijd)

  In de zomertijdperiode zullen we gebruik maken van veld 2 (zoals afgelopen seizoen).

  In de wintertijdperiode: door enigszins te schuiven met trainingstijden op de donderdag is er, een acceptabel schema ontstaan: de jeugd stopt iets eerder, de lagere senioren beginnen iets eerder. De vrouwen- en herenselectie beginnen de helft van de donderdagen in de wintertijdperiode (voor beide teams dus ca. 7 keer) wat later en stoppen om 22.00 uur. De kantine zal dan geopend zijn tot 23.30 uur (met de opmerking dat dit in de winterstop geëvalueerd wordt). Alle betrokkenen op de donderdagavond leveren dan een bijdrage en dat is mooi.

  • 6 Andere trainingsavond voor bepaalde teams

  Trainen op een andere avond dan de donderdag (bijv. vrijdag of woensdag of dinsdag in Landhorst) is voor de seniorenteams momenteel niet bespreekbaar.

  • 7 Kunstgrasveld met nieuwe verlichting.

  Het blijft momenteel erg stil bij de gemeente. Er is geen voortgang, ondanks maandelijkse reminders. We gaan er vanuit dat dit kalenderjaar niet meer gerealiseerd gaat worden. Maar dit blijft wel een serieuze optie om de donderdagavond-trainingscapaciteit  te vergroten, aangezien er dan een extra verlicht veld komt.

  • 8 Gebruik veld 2 bij zomertijd (t/m oktober, vanaf eind maart). Dit wordt is reeds doorgevoerd afgelopen seizoen en zal worden gecontinueerd.

   

  Al met al hebben we als bestuur gekozen voor optie 8, gebruik veld 2 in de zomertijd en optie 5 voor de wintertijd. Tevens houden we de hoop op optie 7 een kunstgrasveld met nieuwe verlichting

  We gaan deze opzet tijdens de winterstop  en aan het einde van het seizoen evalueren en dan weten we meer.

   

  Dank alvast voor de medewerking.

  Hoofdbestuur W.V.V. Constantia