• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • W.V.V Constantia en Kunstgras.

  Afgelopen dinsdag 5 november j.l. was de extra Algemene Leden Vergadering over kunstgras.

  De werkgroep kunstgras presenteerde hun feiten en bevindingen over kunstgras en gaf een positief advies om te kiezen vóór kunstgras.

  In het onderzoek kwamen o.a. resultaten uit het gesprek met de KNVB naar voren, de invloed op voetbaltechniek en blessures,  onderzoek en inspecties bij omliggende voetbalverenigingen en de resultaten van de enquete waaruit blijkt dat er meer voor- dan tegenstanders van kunstgras zijn.

  Daarna werd schriftelijk gestemd, de stemmen werden door de kascommissie geteld en het resultaat was dat ca. 80%  er voor koos om gebruik te maken van de kans die gemeente bood om een kunstgras op kosten van de gemeente aan te leggen en te exploiteren.

  Daarna bevestigde het hoofdbestuur deze keuze. Die zelfde avond werden  per e-mail de raadsleden en B&W van Sint Anthonis van deze keuze voor kunstgras door W.V.V. Constantia op de hoogte gesteld. En die boodschap is aangekomen.

   

  Op donderdag 7 november jl. was de raadsvergadering waar het onderwerp kunstgras was geagendeerd. In de aanloop hier naar toe begon de politiek op te spelen. Wijzigingen op het voorstel werden ingediend, partijen die een amendement en motie indienden en de voorzitter die gebeld werd door de politieke partijen. In de raadszaal waren een aantal Constantianen aanwezig om het besluit te vernemen. Toen het voorstel aan de orde kwam bleek het CDA tegen het voorstel dat er lag, vooral omdat het inhoudelijk in hun ogen rammelde van alle kanten. SAN en VVD trokken hun steun voor het voorstel ook in, omdat er in hun ogen de laatste tijd teveel nieuwe íssues zijn toegevoegd aan het dossier die uitgezocht dienden te worden; genoemd werden milieu en financiering van de kunstgrasvelden. Oftewel zgn. ‘gelegenheids’ argumenten om het besluit uit te stellen.

   

  Conclusie: het ingediende voorstel werd, na overleg met de gemeenteraad, door B&W ingetrokken. Door wethouder Bellemakers is toegezegd dat het onderwerp opnieuw, grondig, uitgezocht gaat worden waar een ieder bij betrokken zal worden en dan opnieuw in de raad ter stemming zal worden ingebracht.. Helaas vrezen we dat dit nog wel minimaal een half jaar gaat duren.

  Op de koop toe trad ook burgemeester Maleen Sijbers af diezelfde avond, de kers op de taart.

   

  We zullen dus even af moeten wachten wat er gaat gebeuren.  Het eerste contact is al weer gelegd met de gemeente.

   

  Hierbij wil ik in ieder geval nogmaals de werkgroep kunstgras hartelijk bedanken voor de opgeleverde informatie. In korte tijd is er veel werk verzet in een constructieve sfeer waarbij goed is samengewerkt. Een genot om mee te mogen maken.

  Ook iedereen die de moeite heeft genomen om de enquete in te vullen (ca. 260 respondenten), dank je wel voor jullie mening.

  En ook dank aan de leden die bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig waren om de informatie tot zich te nemen en hun stem uit te brengen en zo hun verantwoordelijkheid te nemen.

  Mochten er nog  vragen zijn over dit onderwerp , laat het me weten

  Wordt vervolgd!

  Namens het hoofdbestuur,

   

  Marco Verheijen

  Voorzitter