• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Arbitrageplan

  Arbitrageplan W.V.V. Constantia 

  Inhoudsopgave:   

  1. Inleiding 
  2. Doelstelling
  3. Organisatie en structuur 
  4. Scheidsrechterscommissie 
  5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 
  6. Organisatie rond wedstrijden 
  7. Werving, selectie en behoud 
  8. Opleiding en begeleiding 
  9. W.V.V. Constantia
  10. Jaarplan 
 • 1. Inleiding

  Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig in twijfel getrokken. 

  Plezier hebben in het leiden van een wedstrijd is sterk afhankelijk van onze eigen leden, spelers van de tegenpartij en publiek. 

  Zij allen dienen respect te hebben voor de "scheidsrechter", immers ook hij kan een fout maken.

  Respect voor de scheidsrechter moet vanzelfsprekend worden bij W.V.V. Constantia. 

  Het bestuur en kader van W.V.V. Constantia moeten hieraan meewerken. 

  Voedt spelers zo op dat ze respect hebben voor de scheidsrechter en durf anderen die dat niet tonen hierop aan te spreken. 

  Waarden en normen staan bij W.V.V. Constantia hoog in het vaandel. 

  Het leiden van wedstrijden is ook een sport en voor een vereniging als W.V.V. Constantia met op dit moment ruim 550 leden en 31 teams in competitie zijn verenigingsscheidsrechters van grote betekenis. 

  Toch is dit een groep die vaak vergeten wordt. 

  Verbeterpunten zijn er altijd en dit plan is er om alles wat met onze verenigingsscheidsrechters te maken heeft te optimaliseren. 

   

  Het leiden van wedstrijden bij W.V.V. Constantia moet een begrip worden, de 

  Verenigingsscheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze club en moeten een duidelijke plaats krijgen in de totale verenigingsorganisatie. 

   

  In dit arbitrageplan geven wij aan hoe het bij W.V.V. Constantia geregeld is en hoe het in onze ogen beter kan. 

  Om het arbitrageplan werkbaar te maken en te houden is bewust gekozen voor een beknopte opzet. 

  In 2017 is dit arbitrageplan geëvalueerd. 

  Het ligt in de bedoeling dit arbitrageplan om de 5 jaar te evalueren en indien noodzakelijk tussentijds aan te passen.

   

 • 2. Doelstellingen

  De doelstelling van dit arbitrageplan is; 

  • voldoende opgeleide scheidsrechters voor zowel de zaterdag als de zondag te verkrijgen en te  behouden. 
  • het imago van de verenigingsscheidsrechter te verbeteren en een aantrekkelijk klimaat te scheppen waarbij de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in het fluiten van een wedstrijd, met respect behandeld/worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd. 
  • de opleiding, begeleiding en kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren. 
  • de doorstroming van jeugdscheidsrechter naar seniorenscheidsrechter te optimaliseren. 

  Het arbitrageplan dient tegelijkertijd als houvast voor de verenigingsscheidsrechters.  Tevens is dit een naslagwerk voor eventuele opvolgers in de toekomst. 

  Door een aantrekkelijk klimaat te scheppen, is het gemakkelijker om de bestaande scheidsrechters te behouden en om nieuwe aan te trekken.  

  Tevens gaan wij in op de opleiding en begeleiding van onze verenigingsscheidsrechters.

   

 • 3. Organisatie en Structuur

  Op dit moment neemt onze groep verenigingsscheidsrechters een positie in die naar ons idee verbeterd is ten opzichte van enkele jaren geleden maar zeker nog niet optimaal is. 

  Er zijn inmiddels scheidsrechter coördinatoren in het leven geroepen die alles aangaande deze groep organiseert. 

   

  We hebben zes scheidsrechter coördinatoren die de aanstellingen van wedstrijden regelen en alles wat daar mee te maken heeft.

   

  Organogram

  Hoofdbestuur

       Scheidsrechterscommissie.

  • Coördinatoren
  • Verenigingsscheidsrechters
  • Jeugdscheidsrechters

   

  4. Scheidsrechterscommissie

   

  De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen van onze scheidsrechters en zullen hen te allen tijde ondersteunen daar waar mogelijk is. 

  In de scheidsrechterscommissie hebben zitting, de voorzitter tevens bestuur afgevaardigde,  scheidsrechters coördinator senioren, scheidsrechter coördinatorjunioren en scheidsrechters.

   

  De scheidsrechterscommissie informeert en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging. 

  De scheidsrechterscommissie stelt jaarlijks een jaarplan op en presenteert deze aan het bestuur en aan de scheidsrechters tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. 

  De scheidsrechterscommissie organiseert o.a. bijeenkomsten, wervingsacties, discussie- c.q.

  thema-avonden, publicaties in het clubblad en op de website. 

  Tevens onderhoudt de Scheidsrechterscommissie nauwe banden met onze buurverenigingen, en afgevaardigden van de KNVB. 

  De aanstelling van scheidsrechters is in handen van onze scheidsrechtercoördinatoren. Seniorenscheidsrechters worden aangesteld door de seniorencoördinatoren en Jeugdscheidsrechters door de jeugdcoördinatoren.

  Aanstelling geschied op basis van wensen, kwaliteit en beoordeling. 

  Aanstellingen worden gepubliceerd via de website van de vereniging en in het Wanroijs Nieuws in een overzicht, zodat iedereen ruim op tijd inzicht heeft in zijn of haar aanstelling.  De jeugdscheidsrechters worden ook wekelijks via de APP geïnformeerd, dat men in het aankomende weekend aan de beurt is.

  De jeugdaanstellingen geschieden in een overzicht van september t/m december en van februari t/m einde competitie, zodat iedereen ruimschoots weet, wanneer men aan de beurt is.

   

  Van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij met regelmaat de website raadplegen om zodoende goed geïnformeerd te blijven i.v.m. eventuele wijzigingen die kunnen worden doorgevoerd, hetzij door de vereniging hetzij door de KNVB.

   

  Samenstelling van de Scheidsrechterscommissie :

  Mark van der Straaten 

  -  voorzitter

  Martien van der Heijden

  -  coördinator aanstellingen Jeugdvoetbal

  Berny van de Ven            

  -  coördinator aanstellingen Seniorenvoetbal

  Cor Selten                           

  -  coördinator

  Karlo Koenen                     

  -  scheidsrechter seniorenvoetbal

   

   

   

  5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 

   

  De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren. 

   

  De verenigingsscheidsrechter heeft vier kerntaken: 

   

  -  Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;  

  -  Optreden bij beslismomenten;  

  -  Communiceren met spelers c.q. leiders/coaches;  

  -  Afhandelen formaliteiten (administratie).  

   

  Om deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij een profielschets samengesteld waaraan naar onze mening een verenigingsscheidsrechter zou moeten voldoen. 

   

  Jeugdscheidsrechter ( interne cursus )

  -  Minimum leeftijd 16 jaar; 

  -  Actief voetballen of gevoetbald hebben; 

  -  Verplicht interne cursus juniorenscheidsrechter te volgen;  - Verplicht 2 zaterdagen om pupillenwedstrijden te leiden. 

   

  Verenigingsscheidsrechter

  1) Basis Opleiding Scheidsrechter (B.O.S. nieuwe stijl ) 

  -  Minimum leeftijd 16 jaar; 

  -  Actief voetballen of gevoetbald hebben; 

  -  Bij voorkeur enige ervaring (2 jaar) als pupillenscheidsrechter; 

  -  Bereid zijn de BOS-cursus te volgen; ( 4 bijeenkomsten )

  -  Beschikbaar zijn om op zaterdag juniorenwedstrijden te leiden. 

   

   

  2) SCHEIDSRECHTERS Opleiding III (S.O.III.) 

  -  Minimum leeftijd 16 jaar; 

  -  Actief voetballen of gevoetbald hebben; 

  -  Bij voorkeur enige ervaring (2 jaar) als juniorenscheidsrechter; 

  -  Bereid zijn de SOIII-cursus te volgen;

     ( 4 bijeenkomsten+8 praktijkmomenten met een  Praktijkbegeleider) - Beschikbaar zijn om op zaterdag en/of zondag wedstrijden te leiden. 

   

  De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling, voelt zich betrokken bij het wel en wee van de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een praktijkbegeleider.

  6. Organisatie rond wedstrijden 

   

  Bij W.V.V. Constantia is het volgende geregeld rond de wedstrijden: 

   

  • aanwezig jeugdscheidsrechters 30 minuten voor aanvangstijd wedstrijd.
  • aanwezig verengingsscheidsrechters 45 minuten voor aanvangstijd wedstrijd.
  • scheidsrechter meldt zich in het wedstrijdsecretariaat bij dienstdoende Coördinator.
  • scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden.
  • scheidsrechter levert, indien gewenst, waardevolle spullen in bij de wedstrijdcoördinator.
  • scheidsrechter wordt begeleid naar de kleedkamer.
  • scheidsrechter ontvangt een wedstrijdbal, een reservebal en vlaggen van de dienstdoende Coördinator.
  • scheidsrechter controleert speelveld.
  • scheidsrechter keert terug naar kleedkamer.
  • scheidsrechter controleert de spelerspassen en neemt het wedstrijdformulier in ontvangst.
  • scheidsrechter doet laatste voorbereidingen.

  -          tenue in orde!, - fluit controleren!, - pen en notitieblokje in orde!,  -            horloge/stopwatch werkt!, - toss munt bij je!, - kaarten bij je!.

  • scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer.
  • aanvang 1e helft;
  • einde 1e helft gaat scheidsrechter naar kleedkamer.
  • scheidsrechter krijgt thee en/of iets fris aangeboden.
  • aanvang 2e helft.
  • scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer.
  • na afloop verlaat de scheidsrechter als laatste het speelveld; 
  • scheidsrechter levert ballen en vlaggen in bij de dienstdoende Coördinator.
  • scheidsrechter gaat douchen al dan niet naar eigen inzicht.
  • scheidsrechter meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat.
  • scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden.
  • scheidsrechter krijgt waardevolle spullen terug van Coördinator.
  • scheidsrechter handelt administratieve handelingen af. -        gegevens Digitaal Wedstrijdformulier.

  -          eventuele strafrapporten in overleg met de Coördinator.

  • korte nabespreking (feedback) met scheidsrechter coördinatoren. 

   

  Gele en/of rode kaarten die tijdens een wedstrijd worden gegeven aan spelers, leiders en/of coaches van zowel Wvv Constantia, als mede van tegenstanders zullen te allen tijde worden vermeld op het wedstrijdformulier.

   

  7. Werving, Selectie en Behoud 

   

  Werving 

   

  Bij W.V.V. Constantia zijn zes scheidsrechter coördinatoren actief, allen  voor de jeugdafdeling en momenteel geen bij de seniorenafdeling, die door persoonlijke benadering verenigingsscheidsrechters proberen te werven. Dit begint meestal bij de jeugd, bij voorkeur de B-jeugd, maar ook leden die stoppen met actief voetballen worden benaderd om op zaterdag en/of zondag een wedstrijd te leiden. 

   

  Het werven van scheidsrechters gebeurt bij voorkeur onder eigen leden en/of oud leden maar ook kandidaten van buiten de vereniging met de nodige voetbal achtergrond en/of kennis van zaken komen in aanmerking.  

  Alle verenigingsscheidsrechters worden nadat zij minimaal 1 jaar actief zijn geweest als  juniorenscheidsrechter door Wvv Constantia  voorzien van een compleet scheidsrechter tenue. 

   

  Selectie 

   

  Gelukkig zijn ook scheidsrechters niet allemaal hetzelfde, de één heeft meer kwaliteiten dan de ander en door de scheidsrechters te beoordelen wordt er een selectie gemaakt wie de hogere en wie de lagere elftallen mag gaan fluiten. 

  Uiteraard wordt er rekening gehouden met de mening van de scheidsrechter zelf en gevraagd op welk niveau hij/zij wil fluiten. 

  Wvv Constantia selecteert en vraagt de mening van de persoon zelf om hem/haar in bescherming te nemen, immers een te hoog niveau is niet goed, maar een te laag niveau ook niet. 

   

  De selectie wordt mede bepaald door:  

  -  Wensen scheidsrechter;  

  -  Deskundigheid scheidsrechter;  

   

  Behoud 

   

  Het werven van scheidsrechters is al een hele klus, dus is het zaak de scheidsrechters, die we hebben, voor de club te behouden. 

  Dit trachten wij te doen door een klimaat te scheppen waarbij de scheidsrechters zich prettig voelen bij onze club en er voor te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt voor ze is waar ze op terug kunnen vallen bij eventuele problemen. 

  Dit zijn bij Wvv Constantia de zes scheidsrechter coördinatoren, de Scheidsrechterscommissie   en het Hoofdbestuur, die de scheidsrechters altijd in bescherming zullen nemen, wanneer dit nodig is. 

   

  Jaarlijks vóór aanvang van de competitie is er overleg met de Scheidsrechterscommissie en alle jeugd en seniorenscheidsrechters omtrent diverse zaken zoals o.a. spelregelwijzigingen, afspraken etc.

   

  Eén maal per seizoen worden alle gediplomeerde verenigingsscheidsrechters uitgenodigd voor het activistenfeest van Wvv Constantia.

   

                   

  8. Opleiding en Begeleiding

   

  Opleiding 

   

  Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. 

  Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter.  Tevens zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter. 

   

  Ons streven is om scheidsrechters die de jeugd op zaterdag fluiten door te laten stromen naar de senioren/dames op zondag.  

  Alle aspirant-scheidsrechters volgen een KNVB scheidsrechters cursus en krijgen de kans om door te groeien tot eventueel het betaalde voetbal.  

   

  Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk:

  • BOS cursus nieuwe stijl (D + C jeugd)
  • SCHEIDSRECHTERS OPLEIDING SOIII (A + B jeugd en senioren)
  • SCHEIDSRECHTERS OPLEIDING SOII (A + B jeugd en senioren)
  • SCHEIDSRECHTERS OPLEIDING SOI (A + B jeugd en senioren)
  • Assistent scheidsrechter
  • Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal
  • Jeugd coördinator  

   

  Indien mogelijk zullen opleidingen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd of in samenwerking met andere (buur)verenigingen. 

  De opleidingskosten zullen geheel door de vereniging worden betaald. 

   

  Begeleiding 

  Bij Wvv Constantia zijn zes scheidsrechter coördinatoren actief.  De scheidsrechter coördinatoren begeleiden m.n. onze eigen pupillen- en juniorenscheidsrechters.

  Door scheidsrechters op de juiste wijze te informeren, adviseren en te ondersteunen zal het vertrouwen en de deskundigheid van de scheidsrechter op een positieve manier worden beïnvloed, wat weer kan bijdragen aan het behoud van scheidsrechters.

   

  Binnen Wvv Constantia worden alle spelers, zodra men B-gerechtigd is, verplicht gesteld tot het volgen van een verkorte scheidsrechter cursus binnen de vereniging.

  Deze verkorte opleiding wordt gehouden in de winterstop van de lopende competitie en bevat een drietal avonden van 19.00 ?? 21.30 uur.

  Aansluitend kan elke deelnemer het verplichte Spelregelbewijs gaan halen, dat verplicht is om deel te nemen aan wedstrijden, anders is men niet speelgerechtigd.

   

   

  9. W.V.V. Constantia

   

  W.V.V. Constantia heeft op dit moment de beschikking over zes scheidsrechter coördinatoren;  De scheidsrechter coördinatoren begeleiden onze verenigingsscheidsrechters bij de jeugd en scheidsrechters in opleiding.

  De gekwalificeerde senioren scheidsrechters hebben momenteel geen begeleiding. 

  De begeleiding kan structureel en/of op verzoek plaatsvinden. 

  Ook kan een scheidsrechter worden begeleid als daar, om wat voor reden dan ook, aanleiding toe is. 

   

  Profielschets van Scheidsrechter coördinatoren 

   

  -  Gekwalificeerd verenigingsscheidsrechter; 

  -  Minimum leeftijd 16 jaar; 

  -  Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

  -  Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling; 

  -  Onderschrijft de doelstelling van de vereniging; 

  -  Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan; 

  -  Is in staat om op een goede manier om te gaan met de doelgroep; 

  -  Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechter coördinatoren; 

   

  De scheidsrechter coördinatoren staan voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en de feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering c.q. verhoging van het prestatieniveau.  

  Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de scheidsrechters coördinatoren de scheidsrechter te laten terugkijken op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter.

   

   

   

  10. Jaarplan 

   

  Ieder jaar wordt door de Scheidsrechterscommissie een jaarplan opgesteld welke aan het begin van het seizoen met de scheidsrechters en praktijkbegeleiders wordt besproken op de jaarlijkse bijeenkomst. 

  Hierdoor verplichten wij onszelf de scheidsrechters maximaal te ondersteunen.  Hieronder een opsomming in willekeurige volgorde waar de Scheidsrechterscommissie de komende jaren aan wil/gaat werken: 

   

  • Sponsoring van de scheidsrechters afdeling.

   

  • Een vaste rubriek inruimen voor de verenigingsscheidsrechters op onze website.

   

  • Werken aan een betere doorstroming van scheidsrechters van de jeugd op zaterdag naar de senioren op zondag.

   

  • Beter communicatie tussen betreffende organen.

   

  • Intensief begeleiden jeugd en senioren scheidsrechters.

   

  • Bijeenkomst verenigingsscheidsrechters ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

   

  • Individuele gesprekken met verenigingsscheidsrechters.

   

  • Overleg coördinatoren / bestuur.

   

  • Jaarlijks organiseren verkorte opleiding tot scheidsrechter voor aankomende B-junioren.