• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 25 september 2023, aanvang 20.00 uur in de kantine.

  Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

  Agenda:

  1. Notulen algemene ledenvergadering van 26 september 2022;

  2. Jaarverslag seizoen 2022/2023;

  3. Financieel verslag seizoen 2022/2023;

  4. Contributie vaststelling.;

  5. Vooruitblik komend seizoen;

  6. Vaststelling begroting seizoen 2023/2024;

  7. Verkiezing bestuur en kascommissie;

  8. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur;

  9. Rondvraag;

  10. Visie van de hoofdtrainer ‘ons urst’: Osama Arrogi.

  Het financiële verslag ligt op 25 september van 19.15 u. tot 19.50 u. ter inzage in de bestuurskamer.