• Agenda


  sep

  23

  Jaarvergadering

  Kantine

  Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen algemene ledenvergadering van 24 september 2018. 3. Jaarverslag seizoen 2018/2019. 4 a. Financieel verslag seizoen 2018/2019. b. Verslag kascommissie 5. Presentielijst. 6. Contributie vaststelling. 7. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020. 8. Bestuursverkiezing 9. Verkiezing kascommissie. 10. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur. 11. Rondvraag 12. Sluiting door de voorzitter

  Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 21:30 uur

  apr

  11

  Easter Open

  Algemeen

  Deze activiteit duurt van 11 apr 08:00 t/m 12 apr 20:30 uur

  jun

  06

  Stertoernooi

  Algemeen

  Deze activiteit duurt van 06 jun 13:00 t/m 07 jun 20:00 uur